Блюда из мяса приготовленные на мангале

Шашлык из корейки ягненка (за 100 гр.) 390-00
Шашлык из корейки молочного теленка (за 100 гр.) 570-00
Шашлык из свиной вырезки (за 100 гр.) 164-00
Шашлык из свиной шеи (за 100 гр.) 170-00
Овощи на углях (за 100 гр.) 88-00
Цыплята на углях (за 100 гр.) 140-00

Фуа-гра (за 100 гр.)

1060-00